Atgriešanas nosacījumi

Preču pieņemšanas, piegādes, atgriešanas noteikumi:

Preču piegādes un pieņemšanas noteikumi un ar tiem saistītās Pušu saistības ir noteiktas Līguma vispārīgajos noteikumos. Preces ir vienreizējas un neatmaksājamas.

1. Preces piegādā pircējam norādītajā piegādes vietā, ja vien puses nevienojas citādi.

2. Pārdevējs piegādā preces pēc grafika, par kuru ir panākta vienošanās ar pircēju saskaņā ar pircēja veiktajiem pasūtījumiem. Visi pircēju pasūtījumi jāiesniedz darba dienās līdz pulksten 15:00. un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 24 stundas pirms preču piegādes.

3. Pircējs nedrīkst pasūtīt mazāku par minimālo pasūtījuma lielumu. Minimālie pasūtījumu izmēri ir publicēti vietnē www.respiratorius.lt, pircēju par tiem var informēt arī servisa vadītājs vai zvanu centra konsultants.

4. Pircējs apņemas preces izņemt no pasūtījumā norādītās vietas kurjerdienesta noteiktajā laikā, pretējā gadījumā preces tiks atgrieztas pārdevējam. Pircējs būs atbildīgs par piegādes izmaksām.

5. Preces kļūst par pircēja īpašumu tikai pēc pilnīgas samaksas par tām.

6. Ja preču pieņemšanas brīdī tiek konstatēts preču trūkums vai defekts, pircējs apņemas aizpildīt pārdevēja / pārstāvja iesniegto "Atbilstību un defektu aktu" par atgrieztajām un / vai pazudušajām precēm, norādot problēmas būtību. Pircējam ir tiesības ne vēlāk kā 10 dienu laikā no preču pieņemšanas dienas celt prasību pārdevējam par preču acīmredzamiem defektiem.

7. Pircējam ir tiesības atgriezt pārdevējam tikai bojātas vai nepilnīgas preces. Vienreizējās lietošanas preces nav atmaksājamas.

Noslēdzot Līgumu / veicot Pasūtījumu, Pircējs paziņo un apstiprina, ka saprot, ka pārdotās preces nav paredzētas medicīniskiem nolūkiem, neatbilst medicīniskā vai militārā inventāra un aizsardzības līdzekļu prasībām, ir paredzētas neprofesionālai personīgai veselības aprūpei un negarantē un nevar garantēt lietotāja pilnīgu aizsardzību pret jebkādām slimībām, veselības bojājumiem, vīrusu vai baktēriju infekcijām (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar COVID-19), kas nonāk cilvēka ķermenī. Šajā sakarā Pārdevējs arī neuzņemas nekādu atbildību par to cilvēku slimībām, kuri ir nēsājuši saskaņā ar šo Līgumu pārdotās Preces. Preces būtībā ir vienreizlietojamas.